Browsing Tag

ปริมาณน้ำ

บิ๊กตู่ฝากประชาชนปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ำและดินในพื้นที่

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ…