Browsing Tag

ปิดกั้นการโอนเงิน

อิหร่านจวกสหรัฐฯ”ผู้ก่อการร้ายทางเศรษฐกิจ”

อิหร่านโวยสหรัฐอเมริกาปิดกั้นบัญชีของสมาคมเรดเครสเซียนอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษที่โหดร้ายต่อประชาชนชาวอิหร่านป้องกันไม่ให้ประเทศอื่น ๆ ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยของอิหร่าน บาห์รัม…