Browsing Tag

ปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน

นายกฯปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35ขอบคุณทุกฝ่าย

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ ภายใต้แนวคิดหลักคือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”