Browsing Tag

ปิด

ขนส่งปิดให้บริการ ในช่วงวันพระราชพิธี

ตามที่คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ นั้น…