Browsing Tag

ปิติ

ปิติ!พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงห่วงใยประชาชนจากเหตุความไม่สงบที่โคราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชกระแส ทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัย ในเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา ชื่นชมเจ้าหน้าที่ จิตอาสาฯ และเห็นใจผู้ตกอยู่ในเหตุการณ์ ความว่า.. ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง

ปิติ‼️จีนทูลเกล้าฯถวายเหรียญอิสริยาภรณ์แด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสต่อวโรกาสที่พระองค์ได้รับทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญมิตรภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน