Browsing Tag

ผบ.นสศ.

ผบ.ทบ.-ผบ.นสศ.ร่วมกระโดดร่มกับนักเรียนนายร้อย จปร.

ผบ.ทบ. และ ผบ.นสศ.ร่วมกระโดดร่มกับนักเรียนนายร้อย จปร.ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ