Browsing Tag

ฝั่งอันดามัน

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี เสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน

 ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์" เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต…