Browsing Tag

ฝุ่นเพิ่ม

อุตุฯเตือน20-21มค.สภาพอากาศปิดฝุ่นเพิ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

20 มกราคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งอากาศในช่วงเช้าวันนี้ อากาศลอยตัวไม่ดี มีสภาพอากาศปิด ลมสงบ ความเร็วลมส่วนใหญ่ต่ำกว่า 3.6 ก.ม./ช.ม. มีหมอกในตอนเช้า ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ 20 มกราคม 2562…