Browsing Tag

พบชุมชนไทย

บิ๊กตู่ปลื้มพบคนไทยในอังกฤษ!!

นายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนชาวไทย ในสหราชอาณาจักร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ และรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้ง…