Browsing Tag

พรรณไม้งาม

องคมนตรีเปิดงาน”พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวงร.9”

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะที่ปรึกษา กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9” ครั้งที่ 31 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ…