Browsing Tag

พระราชทานพระราโชวาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท วันเด็ก ปี 2561

วันที่ 9 ม.ค. 61 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา.…