Browsing Tag

พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเทพ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ส.ค.ส. ปีใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประจำปีนักษัตร "ปีจอ" เป็นภาพสุนัขคู่มิตรให้สภากาชาดไทย นำไปจัดพิมพ์เป็น ส.ค.ส. กาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งมอบความสุข เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่…