Browsing Tag

พระราชทานเงิน

โปรดเกล้าฯพระราชทานเงินสร้างศูนย์รักษาโรคกระดูก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกนะหม่อม ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เชิญเงินพระราชทานจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ไปมอบแก่ มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมนายแพทย์ จำลอง บ่อเกิด อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5…

ทูลกระหม่อมฯพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอินโดนีเซีย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานมูลนิธิโครงการทูบี นัมเบอร์วัน โปรดให้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการทูบีนัมเบอร์วัน พร้อมคณะกรรมการฯ…

ทูลกระหม่อมหญิงพระราชทานเงินช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงมอบหมายให้นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดี กรมสุขภาพจิต เป็นผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ…

ฟ้าหญิงพระราชทานเงิน ช่วยเหลือ 13 ชีวิต

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานเงิน 500,000 บาท  ให้แก่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนรับเงินพระราชทาน หน้าพระรูป…