Browsing Tag

พระราชทานเพลิงศพ

โปรดเกล้าฯองคมนตรี ขรก.ชั้นผู้ใหญ่ฯในพระองค์เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยราชการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงเจ้าหน้าที่ 

โปรดเกล้าฯองคมนตรีพระราชทานเพลิงศพ น.ต.สมาน กุนัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรีสมาน กุนัน ที่วัดหนองคู จ.ร้อยเอ็ด

สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย์ วิ.

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังเมรุชั่วคราว วัดอมรินทราราม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทรงเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย์ วิ.(จำเนียร อรุโณ)…

สมเด็จพระเทพฯเสด็จ พระราชทานเพลิงศพ ‘หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ’

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ณ เมรุชั่วคราว วัดชลประทานรังสฤษดิ์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เดิมชื่อ ปั่น นามสกุล เสน่ห์เจริญ…