Browsing Tag

พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว

สมเด็จพระเทพ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือราษฎร อำเภอศีขรภูมิ ที่ประสบอุทกภัย นาข้าวเสียหายในปี 2560 จำนวน 73.215 ตัน…