Browsing Tag

พระสุรเสียงสั่นเครือ

กษัตริย์จิกมีน้ำพระเนตรคลอ พระสุรเสียงสั่นเครือ

กษัตริย์จิกมีน้ำพระเนตรคลอ พระสุรเสียงสั่นเครือ…ยกในหลวงร.9 ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าอโศกมหาราช รับสั่งฝนตกช่วงพระราชพิธีฯคือพรจากสวรรค์ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน พร้อมสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา…