Browsing Tag

พระองคอทิตยา

พระองคอทิตยาเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองคอทิตยาเสด็จฯทรงเปิดงาน “วันประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 9 ”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดงานวันประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 9 ซึ่งกรมประมง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสเกต จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2562