Browsing Tag

พระองค์ภา

พระองค์ภาเสด็จฯทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี…

โปรดเกล้าฯพระองค์ภาเสด็จฯทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 49น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 49 น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…

พระองค์ภา เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ "อุปชญายวิหารานุสรณ์ หลวงปู่จันทร์ กุสโล" ทรงปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

พระองค์ภา เสด็จฯทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก โดย "กองทุนกำลังใจ" ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และเครือเจริญโภคภัณฑ์…

โปรดเกล้าฯพระองค์ภาเสด็จฯออกแทนพระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน…

พระองค์ภา เสด็จเยี่ยมชมการดำเนินงานของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

26 มกราคม 2561 พระดำรัสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการเสด็จพระราชดำเนินศูนย์ฝึกวิชาชีพทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ความตอนหนึ่งว่า "หลายปีที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ของไทย และทัณฑสถานหญิงอีกหลายแห่ง…

พระองค์ภา เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ…