Browsing Tag

พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ

8 มกราคมวันคล้ายวันประสูติพระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ วันที่ 8 มกราคม ทรงเจริญพระชันษา 32 ปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้าทีมข่าว สำนักข่าวสวัสดีนิวส์