Browsing Tag

พร้อมรับมือ

เตือน!!!57จว.พร้อมรับมืออิทธิพลมังคุดถึง20กย.นี้

กอปภ.ก. สั่งการ 57 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง จากอิทธิพลของพายุ “มังคุด” ในช่วงวันที่ 18 – 20 ก.ย.61  นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…

ปภ.แนะปชช.พร้อมรับมือให้ปลอดภัยเมื่อน้ำท่วม

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย โดยติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ พร้อมปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด…