Browsing Tag

พร้อมให้โอวาท

บิ๊กตู่ให้โอวาทวันครูสอนเด็กให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี

16 มกราคม 2562  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครู บูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและการพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึง…