Browsing Tag

พสกนิกรประสบภัยน้ำท่วม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรประสบภัยน้ำท่วม

รัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรให้ผ่านพ้นวิกฤติอุทกภัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในนามรัฐบาล