Browsing Tag

พสกนิกร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรน้ำท่วมทรงแนะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

นายกรัฐมนตรีเผย ในหลวงทรงห่วงใยประชาชนถูกน้ำท่วม ทั้งทรงแนะแนวทางแก้ปัญหาเป็นระบบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า