Browsing Tag

พายุลูกเห็บ

กรมฝนหลวงทำฝนเทียมระงับพายุลูกเห็บตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสภาวะภัยแล้งบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ…