Browsing Tag

พ้นจากตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชฯ ‘ฐานันดร กิตติวงศากูล’พ้นจากตำแหน่ง

16 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายฐานันดร กิตติวงศากูล ดำรงตำแหน่ง