Browsing Tag

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

แถลงการณ์สำนักพระราชวังฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เสด็จประทับ รพ.รามา

4 กุมภาพันธ์ 2562 แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี…

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรน้ำท่วม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี…

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรน้ำท่วมจ.น่าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีเมตตาและห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยฯ…

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระราชทานถุงยังชีพราษฎรน้ำท่วมบ้านไล่โว่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการพยาบาลและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยมีโรงเรียนช่างฝีมือทหาร…

4 กรกฎาคม คล้ายวันประสูติ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จฯงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 ทรงวางพานบายศรีถวายสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี…

ประกาศสำนักพระราชวัง ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 20 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์…

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ

27 มกราคม 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ธีมงาน “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0”…