Browsing Tag

ฟ้าหญิง

ฟ้าหญิงพระราชทานเงิน ช่วยเหลือ 13 ชีวิต

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานเงิน 500,000 บาท  ให้แก่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนรับเงินพระราชทาน หน้าพระรูป…