Browsing Tag

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุตุเตือน 20-24 ส.ค.ไทยมีฝนเพิ่มขึ้น​ ภาคอีสาน และภาคใต้

19 สิงหาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยมีการกระจายของฝนน้อย สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรมฝนหลวงบินสำรวจพื้นที่การเกษตรจ.เลยช่วยภัยแล้งอีสาน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 บินสำรวจพื้นที่การเกษตรบริเวณ จังหวัดเลยอ.เซียงคาน สภาพพื้นที่แห้ง พบพื้นที่สวนมากปลูกมันลำปะหลัง อยู่ในระยะเจริญเติบโต และปลูกยางพารา อ.ท่าลี่ สภาพพื้นที่แห้งพบพื้นที่ส่วนมากปลูกมันสำปะหลังอยู่

กรมฝนหลวงทำฝนเทียมระงับพายุลูกเห็บตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสภาวะภัยแล้งบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ…