Browsing Tag

ภาคใต้ซีเรีย

ยุ่งบ้านเขา!!สหรัฐโวยจะตอบโต้ซีเรียหากส่งทัพลงภาคใต้!!

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯแถลงข่าวระบุว่าจะตอบโต้อย่างแรงเกี่ยวกับการรุกรานของกองทัพซีเรียในเขตปลอดการสู้รบทางตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรีย…