Browsing Tag

ภาตใต้

ภาตใต้ตอนล่างปริมาณฝนมากขึ้นระวังฝนตกสะสม

15 พฤศจิกายน 2561 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกมีฝนน้อย และภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง…