Browsing Tag

ภูมิปัญญา

นายกฯชม“ทุ่งมอกโมเดล”ภูมิปัญญาช่วยชุมชนเข้มแข็ง

30 ตุลาคม  2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารหอประชุมแสนหวี หอประชุมนานาชาติ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม. สัญจร…