Browsing Tag

มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดอุทัยฯ

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดอุทัยฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรและนักเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี