Browsing Tag

มอบแก่

โปรดเกล้าฯสิ่งของพระราชทานมอบแก่ตำรวจถูกลอบวางระเบิด

19 มกราคม 2562 เวลา 1100 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี อัญเชิญดอกไม้พระราชทาน แจกัน และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ญาติ…

โปรดเกล้าฯพระราชทานสิ่งของมอบแก่ผู้ประสบภัยพายุปาบึก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์…

โปรดเกล้าฯพระราชทานสิ่งของมอบแก่ครอบครัวตำรวจที่เสียชีวิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของ สิบตำรวจเอก ยุทธพงศ์ นุ้ยแก้ว ผู้บังคับหมู่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ…

องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฎรจ.อำนาจเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด…

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฏรจ.เลย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัยสิทธิสารท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอนาแห้ว…

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฏรจ.ขอนแก่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหนองนาคำ…

โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฏร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน…

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฎรจ.น่าน

5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.25 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน…