Browsing Tag

มอบ

โปรดเกล้าฯเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรน้ำท่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรน้ำท่วมที่จังหวัดอุบล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอเขมราฐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม…

สำนักพระราชวังนำสิ่งของพระราชทานมอบลุงเฉื่อย

เวลาประมาณ09.40น.ที่ผ่านมาสำนักพระราชวัง ได้มอบหมายให้หน่วยงานนำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ลุงเฉื่อยโดยลุงเฉื่อยรู้สึกปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ก่อนถวายคำนับและก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงร.9…

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบถุงพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ด้วยทรงห่วงใยราษฎร ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 6 ตุลาคม…