Browsing Tag

มิราจF1

LNAสอยมิราจF1ของGNAร่วงจับนักบินรับจ้างโปรตุเกสโชว์

กองทัพแห่งชาติลิเบีย (LNA) ยิงเครื่องบินรบมิราจ F1 ของกองทัพที่ภักดีต่อรัฐบาลตริโปลี (GNA) ตกทางใต้ของเมืองตริโปลี กองทัพแห่งชาติลิเบีย(LNA)ภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลคาลิฟะ ฮาฟตาร์แถลงว่ากองกำลังของตนเองยิงได้ยิงเครื่องบินมิราจ F1…