Browsing Tag

มีพระราชดำรัสให้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสให้ ‘อัยการ’ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเที่ยงธรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง จำนวน 148 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ http://youtu.be/IL_UEinNxlI โอกาสนี้…