Browsing Tag

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเป็นประธานประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย…