Browsing Tag

ยุวกาชาด

ยุวกาชาดร่วมใจปลูกป่าถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ป่าที่ภักดี” ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด จัดขึ้นโดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…