Browsing Tag

ย่อย

ชมพิธีซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 6 ของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ ทำการฝึกซ้อมย่อย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 6 เมื่อเวลา 15.30 น. กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร