Browsing Tag

รพ.จุฬา

บิ๊กตู่นำคณะฯลงนามถวายพระพรพระองค์โสม รพ.จุฬา

4 กุมภาพันธ์  2562 ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ…