Browsing Tag

รพ.ตำรวจ

ทีมแพทย์พยาบาล รพ.ตำรวจ พร้อมรับทีมหมูป่า รอบ 3

พล.ต.ต.ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ นายแพทย โรงพยาบาลตำรวจ และ พ.ต.อ.สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์(สบ5)หัวหน้าศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมนำทีมแพทย์กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลดารารัศมี…