Browsing Tag

ระดม

5จว.ระดมกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ 5 จังหวัด ระดมกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยว่า อิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน “คาจิกิ”

ระดม‼️ทุกหน่วยดับไฟป่าพรุควนเคร็งยังไม่สามารถควบคุมได้

ระดมทุกหน่วยทุกฝ่ายเพื่อช่วยดับไฟป่าพรุควนเคร็ง สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้ สถานการณ์ขณะนี้ ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าอยู่ ไฟป่าพรุควนเคร็ง ลามเผา บ้านวอดทั้งหลัง วิ่งหนีอพยพได้ทัน