Browsing Tag

ระวังน้ำป่า

อุตุ‼️เตือนฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลท่วมฉับพลัน

11 มิถุนายน 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง โดยบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม…

เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออกฝนตกหนักระวังน้ำป่า

16 พฤศจิกายน 2561 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองมากกว่าภาคอื่นๆ…

เตือนใต้ฝนตกหนักต่อเนื่องระวังน้ำป่าทะลัก

26 ตุลาคม 2561 พยากรณ์อากาศประจำวันฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 11 พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง…

อุตุเตือนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องระวังน้ำป่า

25 ตุลาคม 2561 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออก และมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม…

ทั่วทุกภาคฝนตกหนักระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลัน

24 ตุลาคม 2561 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม…

เตือนใต้ฝนตกหนักต่อเนื่องระวังน้ำป่า กทม.60%

10 ตุลาคม 2561ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก…

เตือน!!เหนืออีสานตะวันออกใต้ฝนตกหนักระวังน้ำป่า

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม…

อุตุฯเตือนไทยมีฝนเพิ่มขึ้นเหนือตะวันออกตกหนักระวังน้ำป่า

3 กันยายน 2561 กรมอุตุฯ เผยไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น ตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ…