Browsing Tag

รัฐบาลโต้

รัฐโต้อย่าบิดเบือนไม่ได้อุปถัมภ์อิสลามมากกว่าพุทธ!!

รัฐบาลโต้อุปถัมภ์อิสลามมากกว่าพุทธ เตือนผู้ไม่หวังดีกุข่าวบิดเบือนทำศาสนาแตกแยกหยุดพฤติกรรม พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อความและภาพในโซเชียลมีเดียระบุ…