Browsing Tag

รัฐมนตรี

หนาแน่น‼️รมช.คมค.ขึ้นฮ.ตรวจเส้นอีสาน‘วิภาวดีรังสิต-มิตรภาพ’

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจเส้นทางสู่ภาคอีสาน ‘วิภาวดีรังสิต-มิตรภาพ’ พบปริมาณรถหนาแน่น พร้อมแนะเส้นทางเลี่ยง นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีบิ๊กตู่2

10 ก.ค.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์