Browsing Tag

รัฐอิสลามไอซิส

ไอซิสรวมพลซุ่มโจมตีปิดล้อมทหารซีเรียปะทะเดือด 2 วัน

กลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามไอซิสรวมกำลังปิดล้อมซุ่มโจมตีทหารรัฐบาลซีเรียกลางทะเลทราบใกล้เมืองฮอมปะทะเดือดสองวัน…