Browsing Tag

รางวัลชนะเลิศ

โปรดเกล้าฯองคมนตรี ประทานรางวัลชนะเลิศแก่เรือเข้าแข่งขัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานรางวัลชนะเลิศแก่ทีมเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒