Browsing Tag

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าฯ ผู้ว่าฯเชียงราย เป็น ผู้ว่าเมืองพะเยา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา เผย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร…

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศและแต่งตั้งพระเจ้าหลานเธอฯเป็นนายทหารพิเศษ

5 มีนาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง พระราชทานพระยศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานพระยศให้ ร้อยเอกหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานพระยศ เป็น…

ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์

วันที่ 13 ธ.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม…

โปรดเกล้า ถอดยศนายกองเอก ดิสธร วัชโรทัย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ถอดยศ 'ดิสธร วัชโรทัย' พ้นนายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…

ประยุทธ์ประกาศต่ออายุพื้นที่กระทบความมั่นคง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ความว่า ด้วยสถานการณ์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา…

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมีพระราชโองการแต่งตั้งกรรมการโครงการหลวงชุดใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 วันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชโองการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ…

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ “ร้อยโทหญิง รัตติยา” ประพฤติผิดวินัยทหาร (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ ถอดยศ "ร้อยโทหญิง รัตติยา" ประพฤติผิดวินัยทหาร (รายละเอียด) วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยโทหญิง…