Browsing Tag

ริมฝั่งแม่น้ำโขง

เตือน!!!ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงน้ำล้นตลิ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เตรียมความพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วัดที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยามุกดาหารล่าสุด 12.32 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 18 เซนติเมตร ระดับวิกฤติ 12.50…