Browsing Tag

รุดช่วย

กาชาดไทยรุดช่วยผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 1,646 ชุด แก่ประชาชนในหมู่ที่ 2,5 และ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก…